Historik

Billesholm

Redan våren 1973 flyttades loket vidare till lokstallet i Billesholm. Härifrån fanns då även en godsbana till Skromberga på vilken vi under somrarna bedrev ångtågstrafik. Men den huvudsakliga verksamheten var att hyra ut veterantåget till invigningar, filminspelningar, marknadståg, bröllop o.s.v. Men även ett stort antal egna arrangemang har genomförts under de gångna åren. Den första tiden lånade vi SJ-vagnar till trafiken, men redan 1976 var fyra fina trävagnar med öppna plattformar klara för trafik. Antalet renoverade trävagnar har sedan vuxit och föreningen förfogar idag över det enda riktigt kompletta svenska trävagnståget! Samlingen är också den i särklass mest representativa både vad det gäller SJ-vagnar och vagnar från skånska privatbanor. Flera vagnar var därför också utlånade till Sveriges Järnvägsmuseum under järnvägens 150 årsjubileum 2006. Föreningens museala ambitioner har alltid varit mycket höga. Det innebär att renoveringarna sker så kompromisslöst som möjligt och med stor trohet mot originalet. återväxten är väl tryggad, det finns gott om renoveringsobjekt, bl.a. flera personvagnar från olika skånska privatbanor.

En egen järnväg

Med tidens gång utvecklades tanken alltmer om en egen bana. Det första försöket att arrendera sträckan Stidsvig-örkelljunga stupade dock. Detta eftersom banan fortfarande var en beredskapbana. På SJ:s förslag riktades i stället blickarna mot Klippan-Ljungbyhed. Godstrafiken där skulle upphöra eftersom flygflottiljen F5 själva skulle hämta sitt flygbränsle i Helsingborg med tankbil. även lokstallarna i Klippan skulle bli lediga. Vi förhandlade fram ett mycket förmånligt pris på järnvägen. Regeringen godkände nerläggning och försäljning. Klippans kommun som hela tiden varit positiva köpte banan och hyr ut den för en symbolisk summa. Här fanns nu allt som behövdes. En lagom lång järnvägslinje i natursköna omgivningar med fantastiska lokaler och dessutom en direkt anslutning till det övriga järnvägsnätet. Upptagningsområdet är också det bästa tänkbara. På mindre än en timme kan över en miljon människor ta sig till Klippan. Det gäller bara att de inte kommer samtidigt! Det är enkelt att komma dit med bil eller tåg, både för besökarna och de aktiva. Söderåsen med omgivningar är sedan gammalt ett välkänt utflyktsmål för båda skåningar, danskar och andra turister.

Läs mer…