Historik

Lokalavdelningar och nytt namn

Arbete och förvaring av fordon har skett på flera håll. Under vintern 2004-05 förvarades t.ex. föreningens fordon inomhus på inte mindre än 8 olika orter. Under många år hade föreningen en filial i Limhamn. Här renoverades både lok och vagnar. Dessutom kördes ångtåg mellan Malmö och Limhamn längs med Ribersborg och öresund. I banhallen till Trelleborg C renoverade vi också lok och vagnar. Både egna och de som tillhörde Trelleborgs Museum. Mellan 2001-2006 hade vi sommartid även öppet för allmänheten under namnet Trelleborgs Järnvägsmuseum. Byggnaden fick dock nya ägare och en flytt till Klippan blev till sist oundviklig. I samband med att verksamheterna i Trelleborg och Limhamn kom till bytte föreningen namn till Föreningen Veteranjärnvägen. Sommartid är lokstallar och verkstad i Klippan öppna för allmänheten på söndagarna. Här finns numera också en modelljärnvägssektion som håller på att bygga en anläggning i en av personalbyggnaderna.

Dressinuthyrning och banvaktstuga

Sedan 1996 hyr Veteranjärnvägen även ut cykeldressiner mellan Nybygget och Ljungbyhed. Detta har blivit en mycket populär attraktion som lockar tusentals besökare varje år. Dressinerna hyrs ut dagligen från maj till september. Utanför Ljungbyhed har vi även rustat upp banvaktstugan Lilla Kloster från 1892. Här finns ett fint minimuseum samt kontor för dressinpersonalen. I den lummiga trädgården finns utmärkta möjligheter till ett måltidsuppehåll. Tyvärr så fick man riva stugan vintern 2011 efter som den fått en oinbjuden gäst som var "elak" hussvamp.

Framtiden

Den närmaste framtiden innehåller många spännande planer. Framför allt skall museitrafiken mellan Klippan och Ljungbyhed åter komma igång. Klippans kommun tog ett beslut om förbud mot kemisk ogräsbekämpning av kommunal mark. Eftersom kommunen äger banan, uppstod helt plötsligt problem. Att hålla 10 km järnväg fritt från ogräs utan att kunna använda växtskyddsmedel blev en omöjlighet. Lika omöjligt blev det att trafikera ett spår som doldes i grönska. Trafiken ställdes därför in i väntan på en positiv lösning. Under tiden så rullar ibland våra fordon på de nybyggda industrispåren kring Klippan. Mycket arbete återstår innan trafiken kan rulla igång igen till Ljungbyhed. I Ljungbyhed planeras för en ny ändstation inne på gamla F5s område. Här finns ett kulturskyddat område med fantastiska byggnader och intressanta museer. Alldeles intill detta kan museitågen i framtiden att ha sin slutstation. Ett helt perfekt resmål för en utfärd i tiden.