Historik

Dansk förebild

Den 8 juni 1972 samlades några allvarliga herrar i Lund där de högtidligen beslöt att bilda den ideella föreningen Helsingborgs Veteranjärnväg. Samtidigt beslöts att från SJ inköpa ångloket S6 1611, fd Göteborg-Borås Järnväg nr 23, byggt i Falun 1918. Det hela startade redan våren/sommaren 1971 då Lars Hagerman, som var eldare i Helsing¿r Veteranjernbaneklub, började fundera på liknande ångtågsmöjligheter i Helsingborgstrakten. En förutsättning för att man skulle kunna ordna ångtågsutflykter är ett ånglok, vilket konstaterades på ett relativt tidigt stadium!

Första loket

Föreningens första lok blev alltså S6 1611. Det stod uppställt i örup strax söder om Tomelilla. Mitt i vintern gjordes den första besiktningen av loket. Loket kunde köpas för 23000 kronor (+ moms!). SJ:s erbjudande gällde ett antal månader och under den tiden skulle pengar tiggas ihop. Många firmor tog vänligt emot och skänkte rundhänta summor till loket, t ex Helsingborgs olika rederier och flera stora åkerier. Så småningom hade 14000 kronor samlats ihop och det började bli dags för nästa fas: en uppställnings/arbetsplats. Detta var faktiskt betydligt lättare. Ett besök på Helsingborgs Varf och de gav med glädje sin tillåtelse. SJ kunde mycket väl tänka sig en avbetalning på loket och t.o.m. en räntefri sådan. 10000 kronor kontant, resten av pengarna behövdes för transporten till Helsingborg. Den 1 augusti drogs loket ner till varvet i Helsingborg och 1611 var därmed i sitt nya hem. Hösten gick till att revidera det konserverade loket. ångpanneföreningen kom och besiktigade pannans yttre och inre, nickade och gav klartecken för kalltryckning. Pannan fick godkänt och den 15 november 1972 var det fyr och liv i 1611 för första gången på många år. Efterhand som timmarna gick och trycket steg kunde bromsar, injektorer, belysningsgenerator m.m. provas. Till sist öppnades regulatorn, cylindrarna värmdes och sedan rullade loket sakta framåt för egen maskin.

Läs mer…