SJ Z49 118

SJ

Omb. 1956 från SJ Z5 118. Mekanisk Friedrichs K60 växel. Slopat 1975-7x. Oml. 1981 till Qaz 9440055. Halmstad 1983. Sålt 1985 till Mf Klippan-Ljungbyheds Järnväg. Sålt 1991 till Mf Kalmar Veterantåg. Sålt 1997 till Mf Veteranjärnvägen, Klippan. Z49 skrotad i Klippan 2019. Text från svenska lok http://www.veteranjarnvagen.se/motorloksinfo.php?motorlok=6