SJ Zsh 97

SJ

Zsh 97 byggdes 1939 av Kockums i Malmö som 116/1939. Loktypen Zsh kallas överlag för "tofflor". Loket har hydraulisk växellåda och en topphastighet på 45 km/h. 1942 fick loket littera Z4 och 1956 till Z49. Vi vet tyvärr inte var loket var stationerat under SJ-tiden. Dock så vet vi att loket år 1965 såldes till Lagsmills AB i Timsfors. 1983 köpte vi loket och sedan dess har vi använt loket flitigt. För några år sedan lyftes loket så att hjulaxlarna kunde plockas bort och svarvas.