SJ E 901

SJ

Sveriges vanligaste ånglok

Mellan 1907 och 1920 anskaffade SJ 133 stycken E-lok. Det blev den loktyp som tillverkades i flest exemplar. Det första loket var E 900 och det finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Vårt lok E 901 är alltså det andra i serien. Loktypen togs fram för tjänstgöring i Norrland men sattes efter hand in i godstrafik över hela landet. E 901 gick också först också i norra Sverige men kom senare att stationeras i Gävle och Göteborg innan loket i början av 50-talet kom till Skåne. Här drog loket godståg fram till att det ställdes av 1963.

Loket konserveras och stod bland annat uppställt i lokstallet i Sjöbo innan det på 70-talet flyttades till Orsa. När det slopades som beredskapslok så stod det i ett skjul i Hedsjön. Här hämtade vi loket 1994 och transporterar det till Malmö.

Efter upprustning använde vi loket under flera år som dragkraft i många olika arrangemang.

På grund av brist på uppställningsplats under tak så har loket sedan 2004 varit deponerat till två andra föreningar, först LJM och numera FSVJ i Oxelösund. FSVJ använder flitigt 901 i sin trafik.
Möjligheten finns även att vi kan hämta hem loket för olika arrangemang.

De flesta av E-loken moderniserades efter hand med framflyttad panna och en främre löpaxel. Loken fick då bättre gångegenskaper, högre toppfart och dessutom littera E2. Men de förlorade samtidigt sin skönhet och elegans. Vårt lok är inte ombyggt och representerar även ett mycket vanligt SJ-lok i Skåne.

E-loken har till och med funnits på en skånsk privatbana då Skåne-Smålands Järnväg köpte 1937 ett begagnat lok av SJ.