BLHJ 2

BLHJ

Vraket som fick ett nytt liv

Byggt 1906 av Nydqvist & Holm AB i Trollhättan. Beställare var Mellersta Södermanlands Järnväg och loket fick namnet Malmköping. Järnvägen och loket förstatligades 1932.

Efter fyra år vid SJ kom loket till Skåne då det såldes till Bjärred-Lund-Harlösa Järnväg (BLHJ). Här gick det huvudsakligen i trafik mellan Lund och Harlösa. Det drog både persontåg och godståg.

När BLHJ lades ner såldes loket till Svenska Sockerbolaget AB. Nu fick loket växla betvagnar mellan stationen och sockerbruket i Kävlinge. Här stannade loket till 1957 då sockerbruket omvandlades till ett potatislager. Loket överfördes till sockerbruket i Hököpinge där det gjorde tjänst fram till 1963. Det överlämnades då till Trelleborgs museum och körde för egen maskin till Trelleborg.

Loket ställdes upp utanför museet där tidens tand efter hand gick mycket hårt åt loket.

Banhallen till Trelleborgs station blev räddningen. Hit flyttades loket och ett gäng entusiaster från vår förening tog sig an att renovera loket. Det började först med hjälp av ett Alu-projekt, men när det tog slut så fortsatte arbetet helt ideellt.

Loket plockades ner i minsta beståndsdel. Mycket som t.ex. vattentankar och sotskåp gick inte att laga utan fick nytillverkas. Pannan kunde inte godkännas utan att samtliga stagbultar i taket byttes ut. Men när loket började bli färdigt så fick vi inte vara kvar i den praktfulla banhallen.

Loket flyttades därför till Klippan. Efter 10 års arbete och ca 10.000 timmars ideellt arbete blev loket äntligen körklart. Den 10 april 2008 tändes fyren för första gången efter totalrenoveringen. Då hade loket stått stilla i 45 år!

Loket visades för första gången upp den 3-4 maj när Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm hade sitt 10-års jubileum. Loket är med sin storlek det lämpligaste loket för trafik på vår museibana.