MLJ 1

MLJ

Överlevaren

Detta är Malmö Limhamn Järnväg (MLJ) första lok. Tillverkat redan 1888. Med bara en drivaxel och en tjänstevikt på endast 15 ton är loket ett av de absolut minsta normalspårsångloken i Sverige.

Vid invigningen av MLJ 1889 bestod järnvägens rullande materiel endast av detta lilla lok, en stor grå boggievagn med ståplatser samt en liten godsfinka med öppna plattformar. Ett mycket udda tågset. Samtliga fanns kvar och kunde återförenas till MLJs 100 årsjubileum, de finns bevarade i Klippan!

Det lilla loket lämnades redan 1905 som dellikvid när MLJ köpte ett större lok. Efter många skiftande öden lyckades loket överleva och hamnade till sist utomhus inne på gården bakom Malmö Tekniska museum.

Inför MLJs 100 års jubileum lånade MLJ hem loket och ställde det på hedersplats. Vi tittade försiktigt på det upprostade loket och började fantisera. Vi hade ju redan totalrenoverat fjärdeklassvagnen som hörde till loket.

Efter klartecken från alla inblandade plockades loket ner i sina beståndsdelar inne MLJs lokstall. Det blev sedan förmodligen det största ideella projekt som har utförts på ett normalspårigt ånglok i Sverige. Några år senare kunde loket visas upp under ånga och har därefter använts vid speciella arrangemang.

Vi gjorde även ett fordonsbyte och blev därmed den nionde ägaren till ångloket. Vi har under många år haft loket i Ängelholm och körde för Banmuseet när de hade sina arrangemang.

Loket är sedan 2007 i Klippan, tillsammans med resten av invigningståget från MLJ. Det gamla loket kommer även i fortsättningen enbart att visas upp under ånga vid särskilda tillfällen.