SJ Sa 1277

SJ

Räddad från skroten i Vislanda

1908 anskaffades de första S-loken av SJ. Loktypen var avsedd för persontåg och blev mycket omtyckt. Fram till 1916 inköptes inte mindre än 46 lok av denna typ.

Vårt lok, Sa 1277, tillverkades i Falun 1916. Mellan 1930 och 1939 gick loket på Bohusbanan med en tillkopplad tender för att öka på vattenförrådet. På 40-talet var loket vedeldat, då förlängdes det och fick en stor vedhäck baktill.

På 1930-talet började SJ i samband med elektrifieringen att sälja ut S-loken. Flera fick nya ägare i Skåne hos privatbanorna Malmö-Simrishamns Järnväg och Landskrona-Helsingborgs Järnväg. Även Helsingborg-Hässleholms Järnväg köpte in sex begagnade S-lok när företaget drevs som ett statligt järnvägsbolag 1938-1940.

I Skåne var loktypen mycket vanlig på SJ och även vårt lok har använts här. Loket genomgick en stor revision 1951 och fick bland annat en ny fyrbox. 1955 ställdes loket av och konserverades som beredskapslok. Under många år stod det uppställt i Strömsnäsbruk lokstall innan det slopades 1973.

Loket drogs därefter till SJs skrotplats i Vislanda för skrotning men den utfördes aldrig. Debatten om asbests hade nämligen blossat upp och all skrotning av fordon som innehöll sådan upphörde. Loket stod länge kvar på skrotplatsen och plundrades efter hand på allt som gick att ta loss. Någon till och med skar hål i pannan för att komma åt anslutningen till ånguttaget till luftpumpen. Men loket var trots detta det bästa av de S-lok som fanns kvar när vi valde ut loket 1977.

Efter flera års omfattande arbete togs loket i drift våren 1983. Det har sedan använts flitigt Klippan-Ljungbyhed och på olika SJ-linjer.

Passande till loket har vi bevarat några tidstypiska tvåaxliga personvagnstyper från SJ som C3c, C3g, C4 och CF4a.

För ett tag sedan genomgick loket en revision som färdigställdes 2013. Sedan dess är 1277 vårt huvudsakliga driftslok.