HHJ H3 21

HHJ

Det största loket på en skånsk privatbana

Efter hand som trafiken på HHJ, Helsingborg - Hässleholms Järnväg, växte i omfattning, uppstod ett behov av större och snabbare person- och snälltågslok. Därför beställdes i mitten av 1910-talet tre kraftfulla snabba lok. Loken var av samma typ som BJ och SWB:s välkända H3 lok och de fick även hos HHJ beteckningen H3 med nummer 19-21. Vårt lok byggdes 1918 i Falun och fick nr 21. Loket hade 90 km/h som maxfart, men kunde om det knep göra åtskilligt mer. På HHJ gjorde loket god tjänst fram till elektrifieringen.

Loket kom till SJ 1940, 1942 tilldelades loket av SJ littera A4 och omlittrerades 1947 till SJ A6 1543. SJ flyttade loket till trafiken Borås-Alvesta-Kalmar. Senare koncentrerades A6-loken till Gävle-Dala området. Här gjorde de god tjänst ända till ångepokens slut i samband med dieselifieringen på 50-60-talen.

Loket konserverades 1957 och avställdes i ett omlastnings magasin i Hamrångefjärden norr om Gävle.

Det övertogs 1974 av föreningen, först som deposition från Järnvägsmuseum, men inköptes 1975. 21:an är det enda av HHJ:s ånglok som fortfarande existerar.

Upprustningen genomfördes 1974-75 i Billesholm. Det största problemet var sprickor i kopparfyrboxen. Efter en komplicerad kopparsvetsning och byte av nitväxlar kunde pannan godkännas av Ångpanneföreningen. Loket blev med minsta tänkbara marginal körklart till HHJ:s 100-års jubileum den 13-14 september 1975 och då åter i utförande som HHJ H3 21.

Jubileet blev en stor succé och 21:an var givetvis huvudperson. Loket har därefter använts i föreningens tåg vid många tillfällen. Loket tog även hand invigningståget när vi invigde vår museijärnväg Klippan-Ljungbyhed 1980.

1981 drog det SJs 125-års jubileumståg mellan Malmö-Lund. 21:an även varit med om mängder av andra invigningar, utflyktståg, marknadståg och filminspelningar!

På senare år har framträdandena dock blivit allt sällsyntare. Det är viktigt att vi sparar detta unika lok till exklusiva tillfällen.