LTJ 15

LTJAvyttrat lok!

När Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg i början av 20-talet sökte nya lok för persontrafiken så valde de ett fyrkopplat tanklok från Motala Verkstad. LTJ ville ha snabba lok med stora förråd. Loken var godkända för 90km/h och utvecklades ursprungligen för Oxelösund-Flen-Westermanlands Järnväg.

LTJ köpte 1923 två stycken lok av den här typen. De fick nummer 15 och 16 och lok 15 såldes 1938 till TGOJ.

I samband med slopningen så skänktes det 1963 till Trelleborgs museum. I Trelleborg placerades loket först upp utanför museet innan det flyttades in i banhallen.

Loket var ett tag utlånat till vår förening men finns nu i Grängesberg

Loket har överförts till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum som tänker iordningställa loket i driftsskick http://www.gbbj.nu.